logopic colors

* реалните цветове на панелите,
  ако мониторът Ви е калибриран.